Harta activităților concrete de conservare


Conferința finală 7-9 noiembrie 2013

În perioada 7-9 noiembrie 2013, la Hotelul DoubleTree by Hilton Oradea, a avut loc Conferința de finalizare a proiectului. În ultima zi a conferinței participanții au avut ocazia de a vizita două peșteri din arealul proiectului: peștera Meziad și Peștera cu Cristale Farcu. Peștera Meziad este unul dintre cele mai importante habitate subterane de pe teritoriul județului Bihor, totodată în acestă peșteră fiind implementate și măsuri concrete de conservare prin proiect.

La conferință au participat 67 de persoane din: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Comisia Patrimoniului Speologic, agențiile pentru protecția mediului din țară, parcuri naționale și naturale din țară și din străinătate, custozi și administratori de situri Natura 2000, ong-uri, cluburi de speologie, cercetători și specialiști în protecția liliecilor și a mediului în general.

, ,

2013. Educație ecologică la Centrul de Vizitare Gârda

În data de 1 Octombrie 2013, a fost organizată activitatea de educație ecologică la centrul de vizitare Gârda cu copii Școlii Generale „Emil Racoviță” din Gârda de Sus și Școala Generală Arieșeni. La activitate au participat 35 de elevi, însoțiți de 2 profesori. Scopul acestei activități a fost de a schimba atitudinea negativa față de lilieci și de a oferii elevilor o educație de mediu pentru o conservare eficientă a mediului pe viitor.

Participanților le-a fost prezentat pe baza prezentării PowerPoint proiectul LIFE, o prezentare generală a liliecilor, necesitatea protecției liliecilor, speciile prezente în zonă, habitatele și măsurile de protecție cheie. La sfârșitul prezentărilor, elevii au urmărit filmul documentar realizat în cadrul proiectului LIFE.

Septembrie 2013. Activitate la Centrul de Vizitare Padiș

În data de 3 octombrie 2013 a avut loc excursia cu elevii școlilor din Buntești, Budureasa și Pietroasa la centrul de vizitare Padiș. La activitate au participat 47 de elevi însoțiți de 7 profesori.

Participanților le-a fost prezentat oral proiectul LIFE, necesitatea protecției liliecilor, speciile prezente în zonă, habitatele și măsurile de protecție cheie. Rangerul parcului a ținut o prezentare orală despre Parcului Natural Apuseni și centrul de vizitare.

Dupa prezentările orale a avut loc desfășurarea unor activități educaționale interactive, care s-au desfășurat astfel:

  • Copii au fost împărțiți în 3 grupe. În fiecare grupă au fost repartizați elevi din toate școlile prezente. Primul joc desfășurat s-a numit „Liliecii și fluturii”. Scopul acestu joc a fost de a pune în practică informațiile învățate în cadrul cursurilor de educație ecologică, și anume, de a observa cum exact funcționează ecolocația. Acesta presupunea ca elevii să formeze un cerc de un diametru de aproximativ 3-5 metri. După a fost  ales un „liliac” și 3-5 „fluturi”. Copii au fost foarte receptivi, unii dintre ei dorind sa participe de mai multe ori la activitate.
  • Al doilea joc s-a numit „De ce avem nevoie de arbori?”. Scopul acestui joc a fost de a simula consecințele distugerii pădurii asupra lumii vii. Copiii au fost întrebați la sfârșitul jocului daca au învățat ceva în urma jocului. Cu toții au căzut de acord că arborii sunt importanți, oferind habitate viețuitoarelor.

În urma acestui eveniment s-a observat efectul activităților de educație ecologică desfășurate în școli în cadrul proiectului. Pe lângă faptul că au contribuit la schimbarea concepției elevilor referitoare la lilieci, au ajutat și la asimilarea informaților despre biologia și ecologia lor.

2013. Excursie la Parcul Natural Cefa

În septembrie a avut loc activitatea de educație ecologică la Parcul Natural Cefa. La această activitate au participat elevi de la Școala Generală nr. 1 Cefa și Inand, total 45 de participanți. Activitatea a demarat la Centrul de vizitare al Parcului Natural Cefa (fiind administrat de Administrația Parcului Natural Apuseni) unde specialistul în educație, Filimon Claudiu, a prezentat proiectul, scopul, obiectivele și realizările. Apoi participanții au avut ocazia de a viziona filmul privind protecția liliecilor realizat în cadrul proiectului. Pentru a verifica cunoștințele acumulate de către copii, fiecare elev a primit câte un chestionar pe care l-a completat și l-a predat organizatorilor.

Activitatea a continuat cu excursia în teren în Parcul Natural Cefa – în Pădurea Rădvani, unde specialistul în lilieci Richard Hoffmann le-a prezentat participanților adăposturile artificiale care au fost montate în cadrul proiectului, motivul pentru care se montează acest gen de adăposturi, speciile de lilieci întâlnite în cadrul Parcului Natural Cefa, reguli generale de comportament. Elevii au manifestat un interes deosebit față de ceea ce li s-a prezentat, au pus întrebări și au provocat discuții privind protecția liliecilor. Activitatea s-a încheiat cu revenirea la Centrul de vizitare.

Este deosebit de importantă  antrenarea în excursii a elevilor din zonele unde sunt prezenți liliecii și mai ales unde s-au întreprins măsuri speciale de protecție, pentru a conștientiza copiii privind importanța ecologică a liliecilor din zona lor și necesitatea protecției lor.

13.08.2013. Dezbaterea Planului de management pentru conservarea speciilor de lilieci și a habitatelor specifice. Gârda de Sus

În data 12.08.2013 a avut loc Dezbaterea Planului de management pentru conservarea speciilor de lilieci și a habitatelor specifice Centrul de vizitare al Parcului Natural Apuseni de la Gârda de Sus (Jud. Alba).  Prin această activitatea s-a realizat consultarea publicului interesat. La întâlniri au fost invitați factorii de interes local (proprietari de teren, localnici, asociații de proprietari, agenți economici), factorii de decizie administratori de Situri Natura 2000, ONGuri – asociații/cluburi speologice, administrații locale – primării, instituții cu atribuție de decizie de pe teritoriul județelor Bihor și Alba).

12.08.2013. Dezbaterea Planului de management pentru conservarea speciilor de lilieci și a habitatelor specifice. Șuncuiuș

În data 12.08.2013 a avut loc Dezbaterea Planului de management pentru conservarea speciilor de lilieci și a habitatelor specifice la Căminul Cultural din loc. Șuncuiuș (Jud. Bihor).  Prin această activitatea s-a realizat consultarea publicului interesat. La întâlniri au fost invitați factorii de interes local (proprietari de teren, localnici, asociații de proprietari, agenți economici), factorii de decizie custozi, administratori de Situri Natura 2000, ONGuri – asociații/cluburi speologice, administrații locale – primării, instituții cu atribuție de decizie de pe teritoriul județelor Bihor și Cluj).

08.08.2013. Twinning cu Mass Media

În data de 08.08.2013 la hotelul Continental din Oradea a avut loc Twinningul mass-media privind protecția liliecilor. La întâlnire au participat reprezentanții presei locale și naționale, în total un număr de 16 jurnaliști.

În cadrul întâlnirii, managerul de proiect Szodoray-Paradi Farkas a prezentat informații generale despre protecția liliecilor – aspecte privind legislația națională și europeană, motivele pentru care liliecii necesită a fi protejați, a prezentat obiectivele și rezultatele atinse în cadrul proiectului. Reprezentanții presei au avut posibilitatea de a viziona filmului documentar realizat în cadrul proiectului, participanților li s-a oferit materiale informative, broșuri, pixuri, insigne și șepci.

Întlnirea a continuat cu o vizită în teren prin deplasarea la Peștera Țiclului și Peștera Aștileu. La Peștera Țiclului participanții au avut posibilitatea de a observa mai multe din realizările proiectului: la intrare este amplasat un panou informativ cu descrierea speciilor din peșteră, cu specificarea intervalelor de timp în care peștera poate fi vizitată pentru a nu deranja liliecii, cu cele mai importante reguli de comportament din peșteră. În cadrul proiectului, peștera menționată a fost închisă, deoarece adăpostește colonii semnificative de lilieci în perioada de naștere și creștere a puilor. Reprezentanții presei au avut ocazia de a intra în peșteră și de a observa efectivele de lilieci din interior. La intrarea în peșteră, managerul de proiect Szodoray-Paradi Farkas și specialiștii în lilieci Hoffmann Richard și Jere Csaba au răspuns la întrebările reprezentanților presei, referitoare la activitățile demarate și rezultatele atinse în cadrul proiectului.

Vizita în teren a continuat la Peștera de la Aștileu, și această fiind închisă în cadrul proiectului. Această peșteră adăpostește în perioada de vară o colonie de naștere și creștere a puilor. Reprezentanții presei au avut posibilitatea de a observa efectivele de lilieci din interiorul peșterii.

Această întâlnire este un mijloc foarte important în informarea presei locale și naționale despre realizările proiectului, rezultatele atinse în scopul conservării liliecilor și importanța ecologică a liliecilor cu scopul spulberării miturilor și superstițiilor legate de aceștia.

2013. Activitatea de educație ecologică în cadrul practicii cu studenții – Doda Pilii

În perioada 8-15.07.2013 la Doda Pilii (Jud. Cluj) s-a desfășurat practica de vară la care au participat 25 studenți de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie.

Scopul principal al practicii a fost familiarizarea studenților cu cele mai importante si cunoscute metode de studiu ecologic pe teren. Pentru secțiunea de studiu al liliecilor din zonă a fost solicitat sprijinul echipei proiectului Life . În acest scop la centrul de vizitare a Parcului Natural Apuseni, managerul de proiect Szodoray-Paradi Farkas, le-a prezentat studenților informațiile generale referitor la proiect, scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, informații despre speciile de lilieci din zonă, despre importanța ecologică a lor, a vorbit despre formațiunile din peșterile carstice, despre peșterile din zona Apuseni și regulile de comportament în subteran.

Studiul liliecilor s-a realizat la gura Peșterii Smeilor de la Onceasa și Humpleu. Participanților li s-a explicat și prezentat modul de închidere a peșterii, iar apoi împreună cu specialiștii au montat o plasă chiropterologică în fața peșterii pentru a captura lilieci în vederea identificării speciilor prezente. Acțiunea a durat aproximativ 4 ore, au fost capturate și identificate câteva exemplare de lilieci. A doua etapă de studiu s-a realizat la gura peșterii de la Humpleu.

Această acțiune face parte din componenta de educație ecologică desfășurată prin acest proiect, având o deosebită importanță pentru cunoașterea liliecilor, datorită faptului că este mult mai atractivă și interactivă acțiunea pe teren cu studenții, este mult mai eficient studiul diferitilor factori de mediu și în special a liliecilor în natură – în habitatul lor natural, în acest mod viitorii profesori (studenții participanți la acțiune) vor deține informații mai exacte referitor la ecosistemul din care fac parte și ei.

2013 Faza finală a concursului interșcolar. Excursia.

Vineri, 14.06.2013, 43 dintre elevii premianți ai concursului interșcolar ”Liliecii – prietenii noștri” – însoțiți de profesorii lor – au participat la excursia care încheie concursul. Traseul de desfășurare a excursiei a fost: Oradea – Sudrigiu – Meziad – Oradea. Copiii au plecat cu autocarul din Oradea spre sediul administrației Parcului Natural Apuseni de la Sudrigiu, unde directorul parcului – Alin Moș – le-a povestit copiilor despre parc, peșterile și liliecii care se regăsesc în parc. Copiii au participat la jocuri intercactive având scopul de verificare a cunoștințelor privind liliecii, ecologia lor și protecția lor, juniorii au fost receptivi și interesați de tematica abordată, cunoașterea fiind perfect îmbinată cu distracția specifică copilăriei prin jocuri interactive. Elevii au răspuns corect la toate întrebările și au dat dovadă de faptul că au asimilat informațiile care le-au fost transmise.

Următoarea etapă a excursiei s-a derulat la Peștera Meziad – unul dintre cele mai importante adăposturi subterane din județul Bihor. La intrarea în peșteră copiii au fost informați privind importanța acestei peșteri pentru lilieci, regulile de comportament într-un adăpost subteran, au fost discutate și analizate superstițiile privind liliecii – pentru a ne asigura că nu mai există întrebări sau nelămuriri privind liliecii. Apoi elevii au vizitat peștera pe traseul turistic amenajat, de-a lungul traseului au fost observați numeroși lilieci, copiii fiind încântați să observe liliecii direct în habitatul lor natural – acesta fiind și scopul excursiei.Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.Natura 2000 - Natura Europei pentru tine.