Legislaţia Naţională

OUG 195.2005 actualizata din 22 decembrie 2005, privind protecţia mediului, actualizată
OUG 57 actualizata din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Legislaţie internaţională

Directiva Habitate: Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992
Convenţia de la Berna, ratificată prin Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru  aderarea Romăniei la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979
Convenţia de la Bonn, ratificată prin Legea nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de  animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979
Acordul de la Londra, ratificat prin Legea nr. 90 din 15 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991
Legislaţia Natura 2000
Programul LIFEConţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.Natura 2000 - Natura Europei pentru tine.