Descrierea proiectului

Descrierea proiectului

Titlul proiectului: LIFE08 NAT/RO/000504 „Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău”,LIFE+ Nature and Biodiversity – proiect co-finanţat de către Uniunea Europeană.

Acronimul proiectului: Bat-Conservation-Romania

Perioada de desfăşurare: 2010 – 2013.

Valoarea totală a proiectului: 1.286.575 €, din care contribuţia Life+ 643.288 €

Obiectivele proiectului au fost:

- asigurarea pe termen lung a conservării populaţiilor de lilieci în arealul proiectului;

- creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului larg, referitor la importanţa ecologică a liliecilor şi necesitatea protecţiei lor;

- crearea unei reţele de specialişti şi organizaţii, care pot contribui la monitorizarea pe termen lung a populaţiilor de lilieci din zona proiectului.

Rezultatele proiectului:

- au fost realizate planuri de management pentru şapte specii de lilieci din zona de desfăşurare a proiectului;

- a fost conceput un ghid pentru elaborarea de planuri de gestionare pentru adăposturi subterane, a habitatelor învecinate, care poate fi utilizat în viitor la nivel naţional;

- au fost închise într-un mod favorabil liliecilor 15 peşteri, pentru a reduce la un minim perturbările produse de om;

- au fost luate măsuri de a evita perturbarea liliecilor în cele mai importante peşteri vizitate de către turişti;

- au fost modificate condiţiile de iluminare în 3 peşteri;

- au fost plasate semne de avertizare la 40 de peşteri din aria de desfăşurare a proiectului, pentru a interzice accesul oamenilor la coloniile de lilieci din peşteră;

- au fost curăţate de deşeuri 9 habitate subterane importante;

- au fost plasate panouri de informare în faţa a 15 peşteri; panourile prezentă importanţa liliecilor, respectiv obiectivele principale ale proiectului;

- au fost elaborate materiale informative (cărţi, broşuri, pliante, documente, pagină web) ceea ce a contribuit la schimbarea atitudinii negative faţă de lilieci şi la diseminarea rezultatelelor proiectului;

- a fost creată o reţea de specialişti în domeniul de implementare a proiectului; acest lucru va spori eficienţa şi durabilitatea viitoarelor cercetări privind liliecii, acţiunilor de monitorizare şi de conservare.

De ce necesită liliecii protecţie?

Atât din punctul de vedere al biodiversităţii, cât şi datorită superstiţiilor legate de ei, ordinul liliecilor se află în fruntea regnului animalelor. Obiecte de legendă, subiecte de bază a unor filme, semne de rău şi întruchipări de fobii. Dar situaţia este de fapt alta. Pentru că liliecii nu se agaţă de păr, şi nu mănâncă slănina din pod. Nu sunt creaturile iadului, ci mai degrabă al evoluţiei. Respectiv, se hrănesc cu sânge doar rareori. Aceste specii trăiesc exclusiv în America de Sud, hrănindu-se cu sângele vacilor, găinilor, etc. Deci, nu există nici un motiv de îngrijorare.

Pe lângă convingerile exagerate şi nefondate, se pot găsi şi o serie de exemple pozitive. În China, lilieci sunt simbolurile fericirii, bucuriei și vieții eterne. În America de Sud, localnicii cred că liliecii au fost primele animale create pe lume. În Noua Guinee sunt simbolurile fertilităţii, în timp ce în popoarele altaice ei reprezintă întruchiparea bunului. Beneficii concrete, chiar dacă nu sunt evidente (încă), sunt uşor de verificat. Un singur liliac pitic (specia cea mai mică din România) consumă aproximativ 1.500 de ţânţari într-o singură noapte. Fără apetitul speciilor tropicale (acestea hrănindu-se cu polen), multe plante din tropice nu ar putea să distribuie în mod adecvat stocul lor de polen. Coloniile imense ale speciei Tadarida brasiliensis din Texas consumă într-o noapte mai multe zeci de tone de insecte.

În ciuda acestor beneficii, mai multe specii de lilieci din întreaga lume sunt ameninţate cu dispariţie. Conform liderului mondial în acţiuni de conservare, IUCN, 25% din speciile de lilieci sunt clasificate într-o categorie ameninţată. În cele mai multe cazuri, cauzele ameninţării sunt în strânsă relaţie cu dispariţia sau modificarea habitatelor naturale (păduri, peşteri), iar acest lucru ca şi în cazul altor specii de animale, se datorează efectului uman. În cazul liliecilor, factorul de ameninţare devine mai accentuat, datorită ignoranţei şi superstiţiilor.Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.Natura 2000 - Natura Europei pentru tine.