Aprobarea Planului Regional de Acțiune

În urma elaborării Planului Regional de Acţiune pentru managementul speciilor de lilieci „Rhinolophus ferrumequinum“, „Rhinolophus hipposideros“, „Myotis myotis“, „Myotis oxygnathus“, „Myotis bechsteinii“, „Barbastella barbastellus“, „Miniopterus schreibersii“acesta a fost aprobat prin Ordinul de Ministru publicat în Monitorul Oficial nr. 0440 din 2014Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.Natura 2000 - Natura Europei pentru tine.